ĐTCL: Ra mắt tướng Xerath vị tướng đáng chú ý nhất 10.8

Đấu trường chân lý mùa thứ 3 vừa ra mắt 1 thời gian với hàng loạt…