Nhóm trang phục Tiên Hắc Ám chính thức quay lại với 3 vị tướng mới: Morgana, Leblanc và Zyra

au 1 thời gian chờ đợi mòn mỏi thì nhóm trang phục Tiên Hắc Ám đã…