Hướng dẫn nghe nhạc Youtube khi tắt màn hình [không cần tải app]

Vừa nghe nhạc Youtube vừa lướt Facebook? Tắt màn hình nhưng nhạc Youtube vẫn phát? Bài…