Bật mí những tính năng ẩn của Twitter – 100% bạn chưa biết

Sử dụng Twitter đã lâu bạn đã biết cách cải thiện trải nghiệm người dùng này…