Đấu Trường Chân Lý : Hướng dẫn build đội hình Thiện Xạ Hộ Pháp

Thiện Xạ Hộ Pháp là đội hình đang khá mạnh trong thời gian gần đây, với…

Đấu Trường Chân Lý: Càn quét nhanh với đội hình Thiện Xạ mùa 4

Thiện Xạ mùa 4 là một trong những đội hình Top đầu của DTCL, với tỷ…