THÔNG BÁO VỀ VIỆC VTC INTECOM DỪNG DỊCH VỤ GAME ĐỘT KÍCH

Lại thêm 1 mất nỗi buồn lớn đối với cộng đồng game thủ Việt ,năm 2020…