Cách tắt thông báo Facebook, Youtube… trên Chrome máy tính đơn giản

Những thông báo trên các trang website như Facebook, Youtube… trên trình duyệt Chrome đôi lúc…