Nhiều trò chơi PS4 mà Sony muốn đưa lên PC

Sony cho biết rằng họ đang tìm cách phát hành nhiều trò chơi của bên thứ…