Chế độ Save the World của Fortnite dành cho Mac sẽ không thể chơi được bắt đầu từ tuần tới

Tin xấu là nếu bạn là một trong số ít người chơi chế độ Save the…