Cách để sở hữu biểu tượng cảm xúc “Care – Thương Thương” trên facebook

Sau một thời gian dài phát triển thử nghiện thì giờ Facebook đã chính thức ra…