Đội hình Pháo Thủ – Đấu Sĩ: Công – thủ toàn diện ĐTCL mùa 3

Đây có thể coi như là đội hình công - thủ toàn diện trong mùa 3…