Bản dùng thử miễn phí của Overwatch trên Nintendo Switch sẽ được bắt đầu vào tuần tới

Nintendo đã công bố bản dùng thử miễn phí của Overwatch vào ngày 13 tháng 10…