LMHT: Ngộ Không bị neft lần đầu sau khi được làm lại với phiên bản bá đạo

Từ một vị tướng bị quên lãng trong LMHT, sau khi được làm lại ở bản…