LMHT: Một số chỉnh sửa trong chế độ “Một cho tất cả” One For ALL bản cập nhật 10.7

Chế độ "Một cho tất cả" đã chính thức trở lại với server Việt Nam với…