LMHT: Maokai đã trở lại và vô cùng mạnh mẽ trên đấu trường công lý

Ở bản 10.7 Maokai đang xưng vương ở vị trí đường trên, hỗ trợ cho đến…