Cách kiểm tra thông tin phần cứng máy tính/laptop đơn giản

Kiểm tra cấu hình laptop, máy tính là việc làm cần biết khi bạn mua máy…