Cách kích hoạt giao diện Start Menu mới của Windows 10

Không phải tất cả các hệ máy đều tự động kích hoạt giao diện Start Menu…