Top 4 highlight CKTG đi vào lịch sử LMHT

Cùng VNS nhìn lại top 4 highlight CKTG của các đội tuyển đã làm nên thương…