Đăng ký đặt trước PS5 có hạn cho game thủ nhanh tay

Dành cho game thủ nhanh tay đặt trước PS5 mới nhất. Số lượng có hạn cho…