Tôi hack password của người khác như thế nào? Cách bảo mật mật khẩu

Tại sao nhiều người có thể hack password dễ dàng như vậy? làm thế nào để…