LMHT: TOP 4 tướng bị giảm sức mạnh bản 10.7

Đây là một phiên bản mà Riot chỉ giảm sức mạnh các tướng cận chiến, trong…