Genshin Impact: Tổng hợp những thay đổi quan trọng trong phiên bản mới

Genshin Impact 1.1 có khá nhiều thay đổi lớn, thay đổi hoàn toàn lối chơi của…