Gamescome 2020: chính thức công bố danh sách các hãng game tham dự sự kiện

Gamescome 2020 đang được dự định tổ chức vào cuối tháng 8 này. Và cho đến…