Vào tháng 11: EA Play sắp ra mắt trò chơi

Microsoft gần đây đã thông báo với mọi người rằng dịch vụ Xbox Game Pass của…