DTCL: Đội Hình “Vệ Binh Tinh Tú – Pháp Sư” Vụt Sáng

DTCL, chế độ chơi tuyệt vời của LMHT . Đặc biệt là ở phiên bản 10.14…

Chi tiết phiên bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.14

Urgot và Vệ Binh Tinh Tú sẽ được thay đổi, Tộc Vũ Trụ cũng được tăng…