Doom và Doom 2 vừa được cập nhật phiên bản trên Steam

Vào ngày hôm nay, phiên bản Steam của cả hai trò chơi là Doom và Doom…