PUBGM: Hướng dẫn sử dụng chức năng chắm sóc khách hàng INGAME

Sau đây vinasell sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng CSKH trong INGAME nhé!!!!!