Tải Bluezone trong mùa Covid-19 để bảo vệ bản thân tốt hơn!

Để phát hiện người nhiễm bệnh hãy tải Bluezone trong mùa Covid-19 để xác định vị…