Sử dụng GFX Tool hàng loạt tài khoản PUBG Mobile bị ban dài hạn.

Tại sao hàng loạt tài khoản PUBG Mobile bị "ban" cùng lúc sau phiên bản nâng…