Chi tiết phiên bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.14

Urgot và Vệ Binh Tinh Tú sẽ được thay đổi, Tộc Vũ Trụ cũng được tăng…