Cách tính chỉ số BMI hiệu quả nhất

Đo chỉ số BMI để biết được cơ thể mình đang ở tình trạng nào: Cơ…