Burger King sắp tặng 1.000 PS5 cho những người ăn may mắn, hướng dẫn tham gia

Burger King và Sony đang hợp tác để quảng bá PlayStation 5 tại Mỹ. Hãng thức…