Genshin Impact: Hướng dẫn build Noelle siêu gánh team

Build Noelle Genshin đúng, nhân vật này có thể solo hết tầng 9 của La Hoàn…

Genshin Impact: Hướng dẫn build Main phong cách… one shot

Build Main Genshin Impact là một phong cách chơi hoàn toàn mới, phát huy được tính…