Hướng dẫn build đội hình Thời Không – Xạ Thủ ĐTCL Mùa 3

Thời không là một hệ tướng có khả năng tạo buff tốc độ đánh lên tới…

Đội hình Pháo Thủ – Đấu Sĩ: Công – thủ toàn diện ĐTCL mùa 3

Đây có thể coi như là đội hình công - thủ toàn diện trong mùa 3…