Mâu thuẫn giữa GAME thủ PUBG và VNG – ai đúng ai sai

Không vi phạm nhưng vẫn bị khóa tài khoản đó là câu chuyện mâu thuẫn của…