Bản làm lại System Shock có không gian mạng trông giống như một bản EDM Descent

Vào cuối tuần qua Nightdive Studios đã giới thiệu diện mạo mới của không gian mạng.