Thiếu Niên Danh Tướng 3Q mở Alpha Test,game thủ từng ngày mong chờ

Theo thông tin mới nhất, vào ngày 11/5 lúc 10, game Thiếu Niên Danh Tướng 3Q…