Các báo cáo về vụ hack lớn Call of Duty được Activision cho biết là không chính xác

Các báo cáo về vụ hack lớn Call of Duty được Activision cho biết là không…