Siêu Công Nghệ

Tộc Siêu Công Nghệ là một hệ tộc trong DTCL 3 gồm 6 vị tướng có giá từ 1-5 tiền bao gồm:

+Ekko: Siêu Công Nghệ – Mật Thám.

+Irelia: Siêu Công Nghệ – Ma Tặc vs Kiếm Khách.

+Lucian: Siêu Công Nghệ – Pháo Thủ.

+Vi: Siêu Công Nghệ – Đấu Sĩ.

+Leona: Siêu Công Nghệ – Tiên Phong.

+Fiora: Siêu Công Nghệ – Kiếm Khách

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *