Pháo Thủ

Hệ Pháo Thủ là một hệ trong DTCL mùa 3 gồm 5 vị tướng có giá từ 2-5 tiền bao gồm:

+Miss Fortune: Thánh Nữ – Ngoại Binh vs Pháo Thủ.

+Jinx: Nổi Loạn – Pháo Thủ.

+Lucian: Siêu Công Nghệ – Pháo Thủ.

+Ezreal: Thời Không – Pháo Thủ.

+Graves: Không Tặc – Pháo Thủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *