Nổi Loạn

Tộc Nổi Loạn là một hệ tộc trong DTCL mùa 3 với 7 vị tướng có giá từ 1-5 tiền bao gồm:

+Aurelion Sol: Nổi Loạn – Mẫu Hạm – Ác Long Thượng Giới

+Jinx: Nổi Loạn – Pháo Thủ

+Master Yi: Nổi Loạn – Bí Ẩn vs Kiếm Khách

+Sona: Nổi Loạn – Bí Ẩn

+Yasuo: Nổi Loạn – Kiếm Khách

+Malphite: Nổi Loạn – Đấu Sĩ

+Ziggs: Nổi Loạn – Bộc Phá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *