Kiếm Khách

Tộc Kiếm Khách là một hệ tộc trong DTCL mùa 1, 2 và 3, Đối với mùa 3 kiếm khách gồm 7 vị tướng có giá từ 1-5 tiền bao gồm:

+<Kayle: Thánh Nữ – Kiếm Khách. – Bị loại bỏ từ phiên bản 10.12 trong DTCL mùa 3

+Irelia: Siêu Công NghệMa Tặc vs Kiếm Khách.

+Master Yi: Nổi Loạn – Bí Ẩn vs Kiếm Khách.

+Shen: Thời Không – Kiếm Khách.

+Yasuo: Nổi Loạn – Kiếm Khách.

+Xayah: Vũ Trụ – Kiếm Khách.

+Fiora: Siêu Công Nghệ – Kiếm Khách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *