Không Tặc

Tộc Không Tặc là một hệ tộc trong DTCL mùa 3 gồm 4 vị tướng có giá từ 2-5 tiền bao gồm:

+Gangplank: Không Tặc – Ngoại Binh vs Bộc Phá.

+Graves: Không Tặc – Pháo Thủ.

+Jayce: Không Tặc – Tiên Phong.

+Darius: Không TặcHệ Ma Tặc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *