Đấu Sĩ

Hệ Đấu Sĩ là một hệ trong DTCL mùa 3 gồm 4 vị tướng có giá từ 1-5 tiền bao gồm:

+Cho’Gath: Hư Không – Đấu Sĩ.

+Vi: Siêu Công Nghệ – Đấu Sĩ.

+Blitzcrank: Thời Không – Đấu Sĩ.

+Malphite: Nổi Loạn – Đấu Sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *